Lao động phổ thông dắt xe máy

Lao động phổ thông dắt xe máy

Công ty TNHH KPLOGISTICS VIỆT NAM
Mô tả công việc: 

Dắt xe máy từ kho vào container trong nhà máy Honda Việt Nam
Yêu cầu công việc: Sức khỏe đảm bảo và chăm chỉ
Lương kinh doanh: tính theo đầu xe máy dắt được
Thu nhập đảm bảo: 10-12T/ tháng
Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến thứ 7

Liên hệ

Người liên hệ: 
Nguyễn Kiều Phượng
Điện thoại: 
0886622866
Địa chỉ Email: 
kplogisticsvietnam@gmail.com
Ngày đăng:
2019-10-09
Job Id: 
574185
Ngành nghề: 
Địa điểm: