Lao động phổ thông

Lao động phổ thông

Mui niệm
Mô tả công việc: 

làm giờ hành chính, chuyên về ô tô. Yêu cầu siêng năng. Độ tuổi: từ 18-40

Liên hệ

Người liên hệ: 
Nguyễn Thị Kim Mai
Điện thoại: 
0903515001
Địa chỉ Email: 
donghoa02@gmail.com
Ngày đăng:
2022-06-23
Job Id: 
1820521
Ngành nghề: 
Địa điểm: