lao động

Lao động

LAO ĐỘNG HÀN QUỐC 1000 xuất lao động 4 năm 10 tháng Hàn Quốc chuyên ngành Cơ Khí Chế Tạo, Xây Dựng, Nông Nghiệp ( tự chọn ) của Bộ Lao Động - Thương Binh và Xã Hội

chi phí cực hấp dẫn% xuất cảnh- xuất cảnh nhanh

Ngày đăng:
2019-11-19
Job Id: 
626694