lao động

Lao động

TUYỂN LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG ĐI LÀM NGAY LƯƠNG TỪ 8.000.000 ĐẾN 10.000.000Liên hệ: 0987.846.311Khu công nghiệp dệt may PN BTUYỂN LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG ĐI LÀM NGAY LƯƠNG TỪ 8.000.000 ĐẾN 10.000.000Liên hệ: 0987.846.311Khu công nghiệp dệt may PN B
Ngày đăng:
2019-12-14
Job Id: 
612718