lao động

Lao động

LAO ĐỘNG HÀN QUỐC E8 NAM Nữ 30 - 55 TUỔI5 THÁNG VỀ .20 NGÀY SAU SANG LẦN 2 LƯƠNG 35T CHƯA LÀM THÊM BAO ĂN Ở PHÍ TRỌN GÓI 70trKO nhận cọc .ra visa mới nạp tiền .0376612866LAO ĐỘNG HÀN QUỐC E8 NAM Nữ 30 - 55 TUỔI5 THÁNG VỀ .20 NGÀY SAU SANG LẦN 2 LƯƠNG 35T CHƯA LÀM THÊM BAO ĂN Ở PHÍ TRỌN GÓI 70trKO nhận cọc .ra visa mới nạp tiền .0376612866
Ngày đăng:
2019-12-15
Job Id: 
674033
Địa điểm: