lao động

Lao động

Tìm lao động phổ thông !. cần gấp mấy bạn . việc thật. lương 15/22 công.biên chế. xem công việc chi tiết zalo 0369581391.Tìm lao động phổ thông !. cần gấp mấy bạn . việc thật. lương 15/22 công.biên chế. xem công việc chi tiết zalo 0369581391.
Ngày đăng:
2020-11-30
Job Id: 
1199464