lao động

Lao động

Với mục đích là định hướng nghề nghiệp và tạo điều kiện tốt nhất cho người lao động trong thời gian sắp tới nhanh chóng có việc làm ổn định và phù hợp với ngành nghề đào tạo. Giúp cho người lao động nhiều cơMore hội tập huấn kỹ năng xin việc, tiếp cận với thị trường lao động và các nhà tuyển dụng, đồng thời tiếp tục hợp tác chặt chẽ hơn nữa với các doanh nghiệp đối tác.Hơn 40 doanh nghiệp trong và ngoài nước sẽ tham gia vào Ngày hội việc làm Việt – Nhật 2019 được diễn ra tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên Cần Thơ vào ngày 01/12/2019. Sau đây là một 20 đơn vị, doanh nghiệp Việt Nam sẽ tham dự vào Ngày hội.

Ngày đăng:
2019-11-20
Job Id: 
628713
Địa điểm: