lao động

Lao động

Mưa gió thì kệ mưa gió Công ty bên em vẫn đang thiếu lao động phổ thông 15-20 người mọi người ứng tuyển ib cho em! độ tuổi 18-40tMưa gió thì kệ mưa gió Công ty bên em vẫn đang thiếu lao động phổ thông 15-20 người mọi người ứng tuyển ib cho em! độ tuổi 18-40t
Ngày đăng:
2021-09-15
Job Id: 
1583373