lao động

Lao động

Cần 4 lao động phổ thông nam khỏe mạnh lắp sân khấu ngoài bãi biển trong 4 ngày tại số 1 Thùy Vân. 300k/ngày, tiền liền.Cần 4 lao động phổ thông nam khỏe mạnh lắp sân khấu ngoài bãi biển trong 4 ngày tại số 1 Thùy Vân. 300k/ngày, tiền liền.
Ngày đăng:
2019-11-16
Job Id: 
620874