Làm Việc Tại Hàn Quốc, Lương Về Tay 45-60tr, Không...

Làm Việc Tại Hàn Quốc, Lương Về Tay 45-60tr, Không...

Làm việc tại Hàn Quốc, lương về tay 45-60tr, không yêu cầu tiếng, tuổi 20-50, chủ người trung quốc Bảo Lãnh. Chốt gấp

Ngày đăng:
2019-10-21
Job Id: 
579789
Địa điểm: