[LAC ACADEMY] Thực tập sinh Nhân sự Part time

[LAC ACADEMY] Thực tập sinh Nhân sự Part time

LAC ACADEMY
Mô tả công việc: 

Tìm kiếm ứng viên, lọc hồ sơ.
Đặt lịch phỏng vấn với ứng viên.
Làm các báo cáo tuyển dụng.
Quản lý chính sách và văn hóa công ty.
Quản lý thông tin ứng viên.

Liên hệ

Người liên hệ: 
Tran Thao Nguyen
Điện thoại: 
0364748891
Địa chỉ Email: 
lacacdemy46@gmail.com
Ngày đăng:
2022-06-22
Job Id: 
1820496