KỸ THUẬT VIÊN GIS

KỸ THUẬT VIÊN GIS

Công ty TNHH PROXCAD
Mô tả công việc: 

- Cập nhật dữ liệu Hạ tầng mạng Viễn thông.
- Cập nhật dữ liệu các công trình xây dựng công cộng.
- Thiết kế hạ tầng mạng viễn thông trên các phần mềm chuyên dụng.
- Lên phương án quy hoạch và tối ưu hạ tầng mạng viễn thông, mạng truyền dẫn…
- Dự toán công trình: Nguyên vật liệu, lập biểu mẫu và thủ tục xin phép xây dựng…
- Tuân thủ các qui trình, qui định và tiêu chuẩn kỹ thuật của Ngành, Khách hàng và Công ty.

Liên hệ

Người liên hệ: 
Ms. Hạnh
Điện thoại: 
02839482133
Địa chỉ Email: 
tuyendung@proxcad.com
Ngày đăng:
2019-05-06
Job Id: 
523852