Kỹ thuật sửa chữa điện- điện tử

Kỹ thuật sửa chữa điện- điện tử

Công ty TNHH VKX
Mô tả công việc: 

- Sửa chữa các thiết bị điện- điện tử, các thiết bị nguồn
- Vận hành các thiết bị điện, điện tử trong dây chuyền công nghiệp.
- Bảo trì, sửa chữa được các thiết bị điện tử theo yêu cầu công việc.
- Hướng dẫn nghề nghiệp cho các kỹ thuật viên có trình độ thấp hơn

Liên hệ

Người liên hệ: 
Nguyễn Thị Dịu
Điện thoại: 
0913221573
Địa chỉ Email: 
recruitment@vkx.com.vn
Ngày đăng:
2019-10-04
Job Id: 
572700