kỹ sư xây dựng cầu đường

Kỹ sư xây dựng cầu đường

PHỎNG VẤN ONLINE 07/05/2020: LĨNH VỰC "XÂY DỰNG" TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC VỚI MỨC LƯƠNG CAO.(LÀM VIỆC LỆ THUỶ )Lĩnh vực : Xây dựng.----------------------------------Người lao động điền thông tin vào biểu mẫuMore phỏng vấn online tại: Hoặc đăng ký online tại đây: Sau đó gửi thông tin về mail của Sàn GDVL Quảng Bình: trungtamquangbinh@gmail.com.-----------------------------------------1.Vị trí tuyển dụng: Kỹ sư xây dựng cầu đường : số lượng 02 người. Công nhân LĐPT hoặc có trình độ nghiệp vụ nghề xây dựng công trình: số lượng 10 người.

2.Yêu cầu:… More

Ngày đăng:
2020-05-03
Job Id: 
918262