Kỹ sư thiết kế

Kỹ sư thiết kế

REE SE HOLDINGS
Mô tả công việc: 

- Khảo sát tiền khả thi và khảo sát lắp đặt hệ thống điện mặt trời
- Thiết kế và mô phỏng sản lượng cho hệ thống điện mặt trời
- Phối hợp và hỗ trợ Team kinh doanh làm việc với khách hàng
- Đánh giá tính Khả thi của Dự án ĐMT
- Làm việc với Nhà thầu về tính khả thi của kết cấu, khả năng đấu nối
- Công việc khác mà Giám đốc, TP Kinh Doanh phân công

Liên hệ

Người liên hệ: 
Ms Hoàng Anh
Điện thoại: 
0933 874 611
Địa chỉ Email: 
anh.bth@reesolar.com.vn
Ngày đăng:
2022-06-22
Job Id: 
1820497