Kỹ Sư PIE

Kỹ Sư PIE

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Hoạt Hình First Union Việt Nam
Mô tả công việc: 

1. Tham gia vào thời kỳ đầu phát triển sản phẩm mới của bộ phận Phát triển công trình
2. Chịu trách nhiệm theo dõi sản phẩm mới của bộ phận công trình, từ EP đến FEP/PP/PS, đồng thời đưa ra kiến nghị cải thiện có hiệu quả
3. Giai đoạn FEP thiết lập giờ lắp ráp/linh kiện điện tử hợp lý, đảm bảo thời gian thao tác không vượt quá thời gian báo giá, nếu vượt quá phạm vi thời gian báo giá phải kịp thời phản ánh đến bộ phận công trình và bộ phận báo giá Hồng Kong
4. Giai đoạn FEP, chịu trách nhiệm lập bảng quy trình công nghệ, đồng thời sau giai đoạn PP tiến hành sửa đổi theo yêu cầu, hướng dẫn bộ phận xưởng quy trình công nghệ
5. Trước giai đoạn lắp ráp thực tế, phụ trách viết Hướng dẫn thao tác sản phẩm mới, đồng thời tiến hành sửa đổi sau giai đoạn lắp ráp thực tế (PP), cùng sử dụng trong giai đoạn sản xuất (PS)
6. Căn cứ vào tình hình thực tế, biên soạn Bảng tổng hợp khuôn mẫu cho sản phẩm mới, đồng thời kiểm tra hiệu quả và tiến hành hoàn thiện khi lắp ráp thử FEP
7. Chịu trách nhiệm theo dõi sự cố bất thường tại xưởng lắp ráp, đồng thời chỉ đạo hoặc phối hợp các bộ phận liên quan đưa ra phương án giải quyết
8. Hỗ trợ bộ phận sản xuất cải thiện công nghệ sản xuất, nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất
9. Thiết kế khuôn mẫu thực dụng, hiệu quả cao và đạt thẩm mỹ theo yêu cầu sản xuất thực tế
10. Phụ trách phát báo giá gia công ngoài đối với tất cả các giai đoạn sản xuất có phát sinh gia công ngoài
11.Nếu phát sinh số giờ sửa lại hàng do nguyên nhân bất thường từ bộ phận khác thì phải tiến hành báo giá sửa hàng, đồng thời xác nhận đã nhận được chi phí phát sinh và lập danh sách phế liệu.
12. Đánh giá số giờ sản xuất bất thường, nhằm thay thế giờ làm việc và phân định trách nhiệm
13. Tổng hợp, phân tích nguyên liệu cần bù ngoài dự định và phân định trách nhiệm
14. Hoàn thành các công việc khác do cấp trên tạm thời giao phó

Liên hệ

Người liên hệ: 
Mr Ngọc
Điện thoại: 
0962058379
Địa chỉ Email: 
tuyendungfu@firstunion.vn
Ngày đăng:
2021-04-03
Job Id: 
1482890