Kỹ sư Kết cấu

Kỹ sư Kết cấu

Công ty CP Thương mại Xây dựng DECOVINA
Mô tả công việc: 

Mục đích của vị trí này là thực hiện các công việc được chỉ định bao gồm nhưng không giới hạn:
Thực hiện tính toán, thiết kế kết cấu, thể hiện bản vẽ kết cấu các công trình theo sự phân công của cán bộ cấp trên.
Phối hợp với nhóm thiết kế về các vấn đề kết cấu.
(Chi tiết công việc sẽ được trao đổi rõ hơn khi phỏng vấn).

Liên hệ

Người liên hệ: 
Tạ Thùy Liên
Điện thoại: 
0388700810
Địa chỉ Email: 
tuyendung@decovina.vn
Ngày đăng:
2019-07-23
Job Id: 
549414
Ngành nghề: