kỹ sư cầu đường

Kỹ sư cầu đường

Tuyển kỹ sư CƠ KHÍ làm thiết kế khuôn, đồ gá tại Aichi. Kỹ sư CẦU ĐƯỜNG làm việc tại Miyagi. LH Đăng 0988970597. Phỏng vấn trình cục ngay.Tuyển kỹ sư CƠ KHÍ làm thiết kế khuôn, đồ gá tại Aichi. Kỹ sư CẦU ĐƯỜNG làm việc tại Miyagi. LH Đăng 0988970597. Phỏng vấn trình cục ngay.
Ngày đăng:
2020-03-27
Job Id: 
861045