Kim Phúc Quán - Cafe + Nhậu Bình Dân Tuyển...

Kim Phúc Quán - Cafe + Nhậu Bình Dân Tuyển...

Kim Phúc Quán - cafe + nhậu bình dân tuyển nvpv (nữ) tuổi từ 16-25 làm ca sáng từ 6h - 14h (bao ăn trưa) hoặc ca tối 18h - 2h (bao ăn tối). Làm full time bao ăn ở. Lương thỏa thuận.Đc : 06 Nguyễn Tương - Phú Thủy - Phan Thiết.Lh : 0812202085 gặp Tư Trầm Trường

Ngày đăng:
2019-11-18
Job Id: 
625645
Địa điểm: