Không Yêu Cầu Bằng, Ký Túc Xá Miễn Phí, Thưởng...

Không Yêu Cầu Bằng, Ký Túc Xá Miễn Phí, Thưởng...

Không yêu cầu bằng, ký túc xá miễn phí, thưởng 20tr/năm

kcn Quang minh tuyển 50 nữ tb 7-9tr/tháng 097.447.0266

Không yêu cầu bằng, ký túc xá miễn phí, thưởng 20tr/năm

kcn Quang minh tuyển 50 nữ tb 7-9tr/tháng 097.447.0266

Ngày đăng:
2019-10-21
Job Id: 
579365
Địa điểm: