Không Phân Biệt Nam Nữ, Chấp Nhận Thiếu Tuổi. Đi...

Không Phân Biệt Nam Nữ, Chấp Nhận Thiếu Tuổi. Đi...

Không phân biệt nam nữ, chấp nhận thiếu tuổi. Đi làm ngay tại KCN Vân Trung BG.

LCB+PC 4TR500

lh 0377301946

Không phân biệt nam nữ, chấp nhận thiếu tuổi. Đi làm ngay tại KCN Vân Trung BG.

LCB+PC 4TR500

lh 0377301946

Ngày đăng:
2019-11-18
Job Id: 
624864