Khách Sạn MISA ( 102-104 Tây Sơn )️Tuyển Nam Trực...

Khách Sạn MISA ( 102-104 Tây Sơn )️Tuyển Nam Trực...

khách sạn MISA ( 102-104 Tây Sơn )Tuyển Nam trực đêm từ 7h tối đến 7h sáng. Đang mùa thấp điểm nên công việc nhẹ nhàng như trông coi khách sạn , phụ kiểm phòng . tầm 11h 12h đóng cửa .lương cơ bản từ 4tr5

Ngày đăng:
2019-09-16
Job Id: 
566389