KẾ TOÁN VIÊN

KẾ TOÁN VIÊN

CÔNG TY TNHH QUÂN NGUYỄN
Mô tả công việc: 

- Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết tổng hợp và tính giá thành công trình.
- Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp
- Kiểm tra và đối chiếu số dư cuối kỳ
- Hoạch toán thu nhập, chi phí và khấu hao, công nợ, thuế GTGT và báo cáo thuế
- Quản lý công nợ của công ty
- Kiểm soát chi phí hoạt động của công ty
- Cung cấp số liệu cho BGD khi có yêu cầu

Liên hệ

Người liên hệ: 
Ms Mai
Điện thoại: 
0909354468
Địa chỉ Email: 
mai.tran@qteccons.com.vn
Ngày đăng:
2020-02-11
Job Id: 
760847