Kế toán viên

Kế toán viên

Công ty TNHH CORE SEARCH
Mô tả công việc: 

-Theo dõi thu – chi, công nợ, theo dõi quỹ tiền mặt,lương, làm BHXH, giao dịch ngân hàng.

- Tổng hợp hóa đơn chứng từ đầu vào ; đầu ra

- Thực hiện ghi chép, tính toán, phản ánh chính xác, trung thực, kịp thời, đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như: hạch toán thu nhập, chi phí, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế VAT…

- Làm các công việc theo chỉ đạo cấp trên.

Liên hệ

Người liên hệ: 
Ms. Phương
Điện thoại: 
0383071324
Địa chỉ Email: 
lephuong.dav0308@gmail.com
Ngày đăng:
2020-03-24
Job Id: 
854576