KẾ TOÁN TRƯỞNG

KẾ TOÁN TRƯỞNG

CÔNG TY TNHH CHICO VINA FASHION
Mô tả công việc: 

- Quyền điều hành của kế toán trưởng trong doanh nghiệp.
- Quản lý chung mọi hoạt động có liên quan đến lĩnh vực tài chính, kế toán.
- Quản lý hệ thống kế toán, sổ sách kế toán, hóa đơn – chứng từ doanh nghiệp.
- Tham mưu cho lãnh đạo về công tác kiểm soát hoạt động tài chính.
- Lập – trình bày báo cáo tài chính.
- Trực tiếp đứng ra thực hiện các giao dịch vay tín dụng với ngân hàng và trong lĩnh vực tài chính.
- Cung cấp các sổ sách, số liệu cho công tác thanh kiểm toán của cơ quan chức năng.
- Giám sát việc quyết toán.
- Đảm bảo tính hợp pháp trong sổ sách kế toán.
- Quản lý, đánh giá năng lực của nhân viên phòng kế toán, hỗ trợ phòng Hành chính Nhân sự tuyển dụng, đào tạo nhân sự.
- Hoàn thành các kết quả liên quan khi cần để hoàn thành nhiệm vụ kế toán.

Liên hệ

Người liên hệ: 
Ms Hòa
Điện thoại: 
0947546143
Địa chỉ Email: 
hoado@chicovina.com
Ngày đăng:
2021-07-19
Job Id: 
1546903