kế toán tổng hợp

Kế toán tổng hợp

Công ty chúng tôi đang cần tuyển :

. Kế Toán tổng hợp : 01 nhân viên

. Sale admin. : 01 nhân viên

. nhân viên kinh doanh : 02 nhân viên

. phụ kho kiêm giao nhận : 01 nhân viên.

Ngày đăng:
2019-12-15
Job Id: 
674395