Kế toán tổng hợp

Kế toán tổng hợp

Công ty Thiên Đường Thiên Nhiên Ninh Thuận
Mô tả công việc: 

- Phụ trách công tác hạch toán kế toán, hệ thống sổ sách kế toán, báo cáo theo quy định của Công ty.
- Báo cáo thuế theo quy định.
- Theo dõi, kiểm soát công nợ, tài sản, chi phí toàn công ty
- Các công theo sự phân công BGĐ

Liên hệ

Người liên hệ: 
Quang Vinh
Điện thoại: 
0988439062
Địa chỉ Email: 
thienduongthiennhien@gmail.com
Ngày đăng:
2023-02-25
Job Id: 
1918936