kế toán

Kế toán

Có bác nào gặp trường hợp nộp phát hành hóa đơn mà thuế yc tích hợp pm kế toán chưa ak. Giờ p làm sao ak. Hic.Có bác nào gặp trường hợp nộp phát hành hóa đơn mà thuế yc tích hợp pm kế toán chưa ak. Giờ p làm sao ak. Hic.
Ngày đăng:
2020-10-01
Job Id: 
1232758