kế toán kiểm toán

Kế toán kiểm toán

"KẾ TOÁN CHO FDI"Sách gồm tất cả kiến thức và nội dung công việc phải làm tại 1 doanh nghiệp nước ngoài gồm:- Tiếng anh kế toán kiểm toán- Quy trình công việc và trọn bộ hồ sơ chứng từ- Lập báo cáo tàiMehr chính- Kiểm toán độc lập tại doanh nghiệp- Báo cáo phải nộp của doanh nghiệp nước ngoài- Thanh tra kiểm tra thuế tại doanh nghiệp nước ngoài.Đặc biệt đi kèm sách là tài liệu file nghe tiếng anh kế toán kiểm toánFile nkc và mẫu bctc song ngữ để tập lên bctcForm mẫu biểu hồ sơ chứng từ hợp đồng song ngữMẫu báo cáo kiểm toán Anh ViệtMẫu biên bản kiểm tra thanh tra thuế tại doanh nghiệp=> Tất cả đều file excel song ngữ.

Ngày đăng:
2019-09-05
Job Id: 
563132