kế toán kiểm toán

Kế toán kiểm toán

[ HN ] TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN TỔNG HỢP
MÔ TẢ CV:
- Làm sổ sách thu chi nội bộ.
- Làm báo cáo thuế, báo cáo tài chính, làm việc với ngân hàng.
- Quản lỹ quỹ nội bộ, theo dõi thu chi, lập báo cáo hàng tháng trình ban GĐMore
- Theo dõi, định khoản các nghiệp vụ kế toán phát sinh
- Lập và hoàn thiện chứng từ kế toán, hệ thống sổ sách kế toán
- Lập các loại báo cáo thuế tháng - quý - năm-, báo cáo tài chính, báo cáo quản trị theo yêu cầu của BGĐ
YÊU CẦU:
- Nữ tôt nghiệp các trường Tài chính kế toán, kế toán kiểm toán (Đại học trở lên),có ít nhất 3 năm kinh nghiêm ở vị trí KTTH hoặc KTT trong các công ty bán lẻ / dịch vụ
- Nắm vững chuyên môn nghiệp vụ kế toán, thuế
- Kỹ năng làm báo cáo thuế và báo cáo tài chính.… More
Ngày đăng:
2019-11-16
Job Id: 
621681