Kế toán

Kế toán

TNHH MTV Mạnh Thành Công
Mô tả công việc: 

Kế toán viên, kế toán báo cáo
Thực hiện các công việc có liên quan theo yêu cầu của giám đốc điều hành

Liên hệ

Người liên hệ: 
Mr Mạnh
Điện thoại: 
0903664579
Địa chỉ Email: 
ctymanhthanhcong@gmail.com
Ngày đăng:
2023-01-07
Job Id: 
1900837