KẾ TOÁN DỊCH VỤ TỔNG HỢP

KẾ TOÁN DỊCH VỤ TỔNG HỢP

Công ty TNHH NOA VN
Mô tả công việc: 

✅Công việc :
-Tư vấn nghiệp vụ liên quan đến kế toán, thuế, BHXH công ty
-Kê khai thuế hàng quý
-Lập sổ sách kế toán, phiếu thu - chi - xuất - nhập kho hàng quý
-Lập báo cáo tài chính cuối năm
-Lập quyết toán thuế TNDN + TNCN cuối năm
-Quản lý các vấn đề về BHXH
-Lập báo cáo định kỳ.
Thời gian làm việc : Linh hoạt, thời gian đầu có thể làm việc online tại nhà.

Liên hệ

Người liên hệ: 
Nguyên
Điện thoại: 
0933135101
Địa chỉ Email: 
info@noavn.com
Ngày đăng:
2022-01-09
Job Id: 
1687502