kế toán công ty

Kế toán công ty

+2

KẾ TOÁN CÔNG TY VẬN TẢI:1. Hạch toán vốn góp kinh doanh ngay tại thời điểm giấy đăng ký kinh doanh có hiệu lực, nếu là tiền mặt: Phiếu thu+ giấy phép kinh doanh, nếu góp tiền gửi: giấy nộp tiền, giấy báoMore có+giấy ĐKKD2. Xác định nghĩa vụ thuế Môn Bài:- Bậc 1: Trên 10 tỷ = 3.000.000

- Bậc 2: Từ 5 tỷ đến 10 tỷ = 2.000.000

- Bậc 3: Từ 2 tỷ đến dưới 5 tỷ = 1.500.000

- Bậc 4: Dưới 2 tỷ = 1.000.000(- Các chi nhánh hạch toán phụ thuộc không có vốn đăng ký: 1.000.000đ

- Các doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập: 2.000.000 đ)3. Các năm tiếp theo: - Đầu năm kết chuyển lời nhuận chưa phân phối:4/Công tác tính giá vốn:Trong lĩnh vực vận tải, chi phí nhiên liệu chiếm phần lớn trong giá… More

Ngày đăng:
2020-10-01
Job Id: 
1232764
Địa điểm: