kế toán

Kế toán

BỘ HỒ SƠ MẪU GIẢI TRÌNH CHO LAO ĐỘNG KHÔNG THAM GIA BHXH 2020.
Hiện nay BHXH đang LIÊN KẾT rất chặt với CƠ QUAN THUẾ để RÀ SOÁT lấy danh sách lao động khai báo trên QT TNCN đối chiếu với số lao động tham giaMore BHXH của DN.
và ĐỒNG LOẠT gửi văn bản yêu cầu DN GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH số lao động chênh lệch giữa quyết toán thuế TNCN với Danh sách NV tham gia BHXH.
Vậy những lao động chênh lệch giữa quyêt toán thuế và danh sách đóng BHXH thì phải giải trình ra làm sao???
BỘ HỒ SƠ MẪU GIẢI TRÌNH CHO LAO ĐỘNG KHÔNG THAM GIA BHXH dưới đây sẽ là những GỢI Ý sáng giá giúp kế toán vượt qua thành công đợt rà soát lần này.
(Tùy tính chất loại hình DN bạn mà ký loại hợp đồng phù hợp cho từng đối tượng nhé)
Link tải bộ hồ sơ giải trình mẫu tham khảo:

Ngày đăng:
2020-10-01
Job Id: 
1232762