kế toán bán hàng

Kế toán bán hàng

Tuyển kế toán bán hàng, nhân viên kinh doanh .

Làm việc tại: Phố Lường, Bạch Sam, Mỹ Hào, HY.

L.hệ đt/zalo: 096.1118.908

Tuyển kế toán bán hàng, nhân viên kinh doanh .

Làm việc tại: Phố Lường, Bạch Sam, Mỹ Hào, HY.

L.hệ đt/zalo: 096.1118.908

Ngày đăng:
2019-11-19
Job Id: 
626321