it

It

XKLĐ Nhật Bản, đơn hàng xây dựng Trát vữa, lương cơ bản: ~ 18 man, địa điểm: Saitama, tăng ca tốt, tuyển nam: 20-37 tuổiXKLĐ Nhật Bản, đơn hàng xây dựng Trát vữa, lương cơ bản: ~ 18 man, địa điểm: Saitama, tăng ca tốt, tuyển nam: 20-37 tuổi
Ngày đăng:
2019-11-23
Job Id: 
632732
Địa điểm: