Hiện Tại Bên Chị đang Có Các Job Nhà Hàng...

Hiện Tại Bên Chị đang Có Các Job Nhà Hàng...

Hiện tại bên chị đang có các Job Nhà Hàng Khách Sạn - chăm sóc người già - trồng cây cảnh Tại Hoa Kỳ .đi theo diện Visa J1-M1-EB3 ( Visa này đều là Visa Định Cư Việc Làm ) . Tham khảo hợp lý Ib Chị nhé .

Ngày đăng:
2019-10-17
Job Id: 
576811