hcns

Hcns

HCNS 0339882791𝗧𝗛Ô𝗡𝗚 𝗕Á𝗢 𝗧𝗨𝗬Ể𝗡 𝗗Ụ𝗡𝗚 𝗖Ô𝗡𝗚 𝗡𝗛Â𝗡: NAM NỮ* ĐỊA CHỈ : KHU CÔNG NGHIỆP KHAI QUANG+ Độ tuổi : 16 - 38--- THU NHẬP 9 - 12tr / THÁNG ---Mức Lương: Lương ca ngày : 275k/ca/11h lương ca đêm : 310k/ca/11hchủ nhật ngày : 450k/ca/11hchủ nhật đêm : 500k/ca/11h phụ cấp chuyên cần : 300k/26công phụ cấp soi kính : 400k/More 26 công♡♡♡ Tiền thưởng :150k / 1ThángCông Việc: SẢN XUẤT LẮP RÁP CAMERAQuyền Lợi:- Được ứng lương sau 10 ngày làm việc.- Thanh toán lương vào ngày 15 dương lịch hàng tháng

Ngày đăng:
2020-01-30
Job Id: 
734780