giao hàng

Giao hàng

Công ty mình đang cần tuyển gấp 3 bạn giao hàng khu vực hải hậu.xuân trường.giao thủy.Môi trường hoà đồng thân thiện thu nhập hấp dẫn từ 7 đến 10 tr.chưa biết việc sẽ được đào tạo trợ cấp.

Ngày đăng:
2019-12-10
Job Id: 
665999