giao dịch viên

Giao dịch viên

PHƯƠNG TRANG TUYỂN NAM GIAO DỊCH VIÊN LÀM TẠI TP VŨNG TÀU

LƯƠNG 6 TRIỆU, CHẾ ĐỘ ĐẦY ĐỦ

ĐỂ LẠI TÊN + SĐT

PHƯƠNG TRANG TUYỂN NAM GIAO DỊCH VIÊN LÀM TẠI TP VŨNG TÀU

LƯƠNG 6 TRIỆU, CHẾ ĐỘ ĐẦY ĐỦ

ĐỂ LẠI TÊN + SĐT

Ngày đăng:
2019-11-02
Job Id: 
592260