giám sát

Giám sát

MS: 084 - THẠCH THỊ NGỌC TRINH Đại Lí Cấp 1 KV Hàm Giang Trà CúThuộc Team Quách Thanh Phương ============================Cách thức bình chọn:

- 1 reaction (like, yêu thích,...) = 1 điểm bình chọn

- 1 shareMore (trên page cá nhân) = 3 điểm bình chọn

- (reaction x 1) + (share x 3) = A (Điểm số chung cuộc)(mỗi tài khoản FB chỉ được share về trang cá nhân của mình 1 lần, trường hợp share nhiều lần BTC cũng sẽ tính = 3 điểm)

Thời gian kết thúc bình chọn vào ngày 10/12/2019

Tatu Group sẽ công bố kết quả bình chọn vào ngày 15/12/2019 và chọn ra top 20 thí sinh có lượt bình chọn cao nhất để bước vòng chung kết xếp hạng diễn ra vào ngày 5-1-2020

Lưu ý: Tatu Group sẽ giám sát và tính diểm dựa trên lượt like thật, các trường hợp gian lận, hack like, hack share. BTC có quyền huỷ tư cách dự thi của thí sinh bất kỳ lúc nào nếu thấy có dấu hiệu gian lận hoặc không trung thực.

Hãy bình chọn cho thí sinh Ngọc Trinh và cùng chờ đón những cập nhật mới nhất từ chương trình nhé!

Ngày đăng:
2019-12-01
Job Id: 
621665
Địa điểm: