giám đốc nhà máy

Giám đốc nhà máy

[Phố Nối B - Hưng Yên] Nhà máy dệt may Tuyển dụng gấp:

1. Trợ lý giám đốc nhà máy: có kinh nghiệm quản trị nhân sự, đối ngoại, tiếng Anh+Trung 1000$

2. Chủ quản QA: tiếng Trung

3. Trưởng phòng HCNS: tiếngMore Anh/Trung

4. Quản lý kho: tiếng Trung

5. Chủ quản sản xuất: tiếng Trung

Yêu cầu: có kinh nghiệm ít nhất 3 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương tại nhà máy sản xuất.

Mr Việt 0929 899 688

viet.hr688@gmail.com

Play Video
Ngày đăng:
2019-09-09
Job Id: 
564398