[GHN Logistics ] Cần Tuyển 5 Bạn PHỤ TẢI (...

[GHN Logistics ] Cần Tuyển 5 Bạn PHỤ TẢI (...

[GHN Logistics ] Cần tuyển 5 bạn PHỤ TẢI ( 6- 9tr)
  • Làm việc tại : 9 Cù Chính Lang, Thành Phố Nha Trang, Khánh Hòa
  • Công việc Phụ Tải, Theo xe, Thực hiện giao/nhận hàng đúng giờ.Thực hiện việc giao/nhận hàng hóaMore theo đúng quy trình hiện hành của công ty (Hướng dẫn kèm theo).Bảo quản hàng hóa trên đường vận chuyển giao/lấy

THU NHẬP : 6 - 9 TR Thông tin công ty:

Ngày đăng:
2019-07-11
Job Id: 
545654
Địa điểm: