Gấp Gấp Tối Nay Bổ Sung 15 NỮ(16-35 Tuổi) Tại...

Gấp Gấp Tối Nay Bổ Sung 15 NỮ(16-35 Tuổi) Tại...

Gấp gấp tối nay bổ sung 15 NỮ(16-35 tuổi) tại KH VATEC- kcn điềm thuỵ-TNNGỒI LÀM kiểm tra, đóng gói linh kiện/ CHỈ CẦN CMT_ ứng 1 triệu( k cửa từ- k soi kính- k phòng sạch) LH:0968.326.411(phú)Gấp gấp tối nay bổ sung 15 NỮ(16-35 tuổi) tại KH VATEC- kcn điềm thuỵ-TNNGỒI LÀM kiểm tra, đóng gói linh kiện/ CHỈ CẦN CMT_ ứng 1 triệu( k cửa từ- k soi kính- k phòng sạch) LH:0968.326.411(phú)
Ngày đăng:
2019-10-21
Job Id: 
579860
Địa điểm: