GẤP 500 CẶP NAM-NỮ, NAM RIÊNG, NỮ LẺ LÀM TẠI...

GẤP 500 CẶP NAM-NỮ, NAM RIÊNG, NỮ LẺ LÀM TẠI...

GẤP 500 CẶP NAM-NỮ, NAM RIÊNG, NỮ LẺ LÀM TẠI KCN VÂN TRUNG.

LƯƠNG 7TR-10TR.

0963.689.118

GẤP 500 CẶP NAM-NỮ, NAM RIÊNG, NỮ LẺ LÀM TẠI KCN VÂN TRUNG.

LƯƠNG 7TR-10TR.

0963.689.118

Ngày đăng:
2019-09-17
Job Id: 
566844
Địa điểm: