Gấp 50 Nam (18-30) CHÍNH THỨC đi Làm Tại...

Gấp 50 Nam (18-30) CHÍNH THỨC đi Làm Tại...

Gấp 50 Nam (18-30) CHÍNH THỨC đi làm tại công ty HONDA- kcn Phúc Thắng- Phúc Yên- Vĩnh PhúcThu nhập 6,8-8,6tr/thángLh Tuân 0328477979Gấp 50 Nam (18-30) CHÍNH THỨC đi làm tại công ty HONDA- kcn Phúc Thắng- Phúc Yên- Vĩnh PhúcThu nhập 6,8-8,6tr/thángLh Tuân 0328477979
Ngày đăng:
2019-10-19
Job Id: 
578437