Gấp 10 Bạn Nữ #THỜI_VỤ Sáng Mai #7h30 ...

Gấp 10 Bạn Nữ #THỜI_VỤ Sáng Mai #7h30 ...

Gấp 10 bạn nữ #THỜI_VỤ sáng mai #7h30 pv đi làm luôn tại NGỌC LỊCH TRƯNG TRẮC VĂN LÂM

Công việc kiểm hàng và đứng máy nhẹ nhàng không áp lực

Làm 2 ca mỗi ca 12t. 2 tuần ngày 2 tuần đêm

Tổng thu nhập/7-10tr

CHỈ CẦN CMND LÀ ĐI LÀM NGAY

HOTTLINE:0385810474 TƯƠI để được đăng kí pv và đi làm

Ngày đăng:
2020-09-18
Job Id: 
1190573
Địa điểm: