FPT Lào Cai Tuyển Gấp Kinh Doanh Thị Trường Tại...

FPT Lào Cai Tuyển Gấp Kinh Doanh Thị Trường Tại...

FPT Lào Cai tuyển gấp Kinh doanh thị trường tại Lào Cai, Sa Pa, Bảo Thắng, Y/c: TN từ trung cấp trở lên, lương>6tr

LH: 0979023905

FPT Lào Cai tuyển gấp Kinh doanh thị trường tại Lào Cai, Sa Pa, Bảo Thắng, Y/c: TN từ trung cấp trở lên, lương>6tr

LH: 0979023905

Ngày đăng:
2019-10-16
Job Id: 
566086