FPT Lào Cai Tuyển Gấp CB Kinh Doanh Tại Sa...

FPT Lào Cai Tuyển Gấp CB Kinh Doanh Tại Sa...

FPT Lào Cai tuyển gấp CB Kinh doanh tại Sa Pa, Lào Cai, Nv thu cước Đồng Tuyển, CB kỹ thuật, KTV chăm sóc KH tại nhà lương > 6tr, y/c:TN trung cấp trở lên với vị trí Kinh doanh, kỹ thuật

LH: 0979023905

FPT Lào Cai tuyển gấp CB Kinh doanh tại Sa Pa, Lào Cai, Nv thu cước Đồng Tuyển, CB kỹ thuật, KTV chăm sóc KH tại nhà lương > 6tr, y/c:TN trung cấp trở lên với vị trí Kinh doanh, kỹ thuật

LH: 0979023905

Ngày đăng:
2019-09-15
Job Id: 
545139
Địa điểm: