FPT Lào Cai Tuyển Gấp CB Kinh Doanh, Kỹ Thuật...

FPT Lào Cai Tuyển Gấp CB Kinh Doanh, Kỹ Thuật...

FPT Lào Cai tuyển gấp CB kinh doanh, kỹ thuật tại Sa Pa, Lào Cai, Lương>6tr, y/c: tốt nghiệp trung cấp trở lên

LH: 0979 023 905

FPT Lào Cai tuyển gấp CB kinh doanh, kỹ thuật tại Sa Pa, Lào Cai, Lương>6tr, y/c: tốt nghiệp trung cấp trở lên

LH: 0979 023 905

Ngày đăng:
2019-09-24
Job Id: 
547835
Địa điểm: